Wprowadzanie substancji w głąb skóry

Wprowadzanie substancji w głąb skóry

16 kwietnia 2018 Wyłącz przez Bartosz

Odmienną formę wprowadzania substancji biologicznie czynnych stanowi grupa technik elektromechanicznych, do której zalicza się jonoforeza, ultradźwięki oraz sonoforeza. Stanowią one alternatywne działanie dla metod wykraczających poza działanie kosmetyki estetycznej.

Wszystkie metody bazują na innym mechanizmie przenikania substancji. W przypadku jonoforezy wykorzystuje się działanie prądu stałego, celem lepszego wprowadzania do tkanek małych cząsteczek aktywnych substancji leczniczych.

Transport substancji aktywnych odbywa się tylko wtedy, gdy substancje znajdują się w postaci jonów, a nie jak w przypadku mezoterapii, gdzie wprowadza się substancje zarówno jonowe jak i obojętne (bez ładunku). Jony przenikają do skóry przez gruczoły łojowe i potowe, gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej, skąd zostają rozprowadzone przez układ krwionośny po całym organizmie.

Natomiast ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego, to metoda wprowadzania dużych cząsteczek substancji czynnych, które bez użycia fal ultradźwiękowych słabo albo wcale nie przedostałyby się przez barierę naskórkową. Przenikanie substancji w głąb skóry, możliwe jest dzięki zjawisku, którym jest sonoforeza.

Fale ultradźwiękowe wywołują zmianę ciśnienia w komórkach oraz wytwarzanie pęcherzyków gazu na powierzchni skóry i w warstwie rogowej naskórka. Pęcherzyki gazu rozprężają się i kurczą, pobudzając komórki do przemian metabolicznych i podniesienia temperatury skóry.

www.stomatologiasorriso.pl/implanty.html