Unia Europejska a polski węgiel

Polska jest krajem, który posiada naprawdę spore złoża węgla. W ostatnich latach coraz częściej naciska się na nas, żebyśmy ograniczyli korzystanie z tego źródła energii, ponieważ jest to szkodliwe dla środowiska. W naszym kraju wiele osób oburza się, kiedy słyszy takie głosy, twierdząc, że Unia Europejska i inne kraje nie powinny się wtrącać do naszej polityki energetycznej.

Trudno jednak polemizować z tym, że spalanie węgla przyczynia się dość poważnie do zachodzenia niebezpiecznych zmian w środowisku naturalnym. Ocieplenie klimatu stało się faktem, a za jego główną przyczynę uznaje się właśnie zbyt dużą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Gazy te powstają, między innymi, ze spalania węgla.

Nie powinniśmy się więc dziwić, że Unia Europejska naciska na nas (oczywiście na inne kraje również), żebyśmy poszukali alternatywnych źródeł energii. Wiadomo, że nie będzie to dla nas korzystne pod względem ekonomicznym, jednak są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Dobro środowiska naturalnego z pewnością się do nich zalicza.