Popularne zastosowania LNG

LNG jest bardzo popularnym gazem zastępczym. Bardzo często służy jako alternatywa gazu, który do odbiorców końcowych jest dostarczany tradycyjnymi rurociągami.

W niektórych krajach LNG jest jedynie opcją awaryjną, np. w przypadku awarii rurociągów, jednak w niektórych jest na równi popularny co gaz płynący tradycyjnymi drogami, stąd też daje odbiorcom możliwość wyboru opcji dla siebie najlepszej.

Gaz LNG jest także wykorzystywany jako źródło energii w sytuacjach, kiedy jest większe niż zazwyczaj zapotrzebowanie energetyczne. Czasami bowiem dostawca nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania energetycznego swoich odbiorców, wtedy idealnym rozwiązaniem staje się gaz LNG.

Można go bardzo sprawnie a przy tym bezpiecznie przewieźć w butlach. Jego wartość energetyczna jest niemal identyczna jak wartość energetyczna gazu dostarczanego rurociągami, a przy tym cena także pozostaje niezmieniona.

Gazu LNG jako uzupełnienia źródeł energii używa się w Stanach Zjednoczonych a także w wielu krajach europejskich, np. w Belgii, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

pet folien