Kategoria: Energetyka

Ceny paliwa

Niektórym osobom zdaje się, że na ceny paliwa wpływ ma głównie polityka państwa, które nakłada na nie akcyzę. Oczywiście, znaczny procent pieniędzy, które wydajemy na stacjach benzynowych, trafia właśnie do Dalej

Posted on:

Energetyka – definicja

Energetyka jest działem nauki i techniki, ale również gałęzią przemysłu. W tym drugim znaczeniu tego słowa chodzi o przetwarzanie dostępnych form energii w taką postać, którą łatwo wykorzystuje się do

Posted on:

Kosztowna inwestycja

Niewątpliwe cała inwestycja związana z instalowaniem paneli, czy kolektorów należy do bardzo kosztownych. Dlatego też wielu z nas nie może sobie na nią pozwolić. Producenci oferują swoje produkty

Posted on: