Kategoria: Energetyka

4 października 2018 Off

Zasoby na wyczerpaniu?

By Bartosz

Gaz ziemny, ropa naftowa oraz węgiel powstają w sposób naturalny i są zasobami odnawialnymi. Na chwilę obecną ich złoża nie…

27 września 2018 Off

Dywersyfikacja źródeł energii

By Bartosz

Są na świecie państwa, które są niemal samowystarczalne pod względem energii. Większość krajów musi jednak, w mniejszym lub większym stopniu,…

26 sierpnia 2018 Off

Unia Europejska a polski węgiel

By Bartosz

Polska jest krajem, który posiada naprawdę spore złoża węgla. W ostatnich latach coraz częściej naciska się na nas, żebyśmy ograniczyli…

21 sierpnia 2018 Off

Ceny paliwa

By Bartosz

Niektórym osobom zdaje się, że na ceny paliwa wpływ ma głównie polityka państwa, które nakłada na nie akcyzę. Oczywiście, znaczny…

16 sierpnia 2018 Off

Energetyka – definicja

By Bartosz

Energetyka jest działem nauki i techniki, ale również gałęzią przemysłu. W tym drugim znaczeniu tego słowa chodzi o przetwarzanie dostępnych…

25 maja 2018 Off

Kosztowna inwestycja

By Bartosz

Niewątpliwe cała inwestycja związana z instalowaniem paneli, czy kolektorów należy do bardzo kosztownych. Dlatego też wielu z nas nie może…