Energetyka – definicja

Energetyka jest działem nauki i techniki, ale również gałęzią przemysłu. W tym drugim znaczeniu tego słowa chodzi o przetwarzanie dostępnych form energii w taką postać, którą łatwo wykorzystuje się do zasilania procesów przemysłowych oraz zasilania urządzeń i maszyn.

Chodzi tutaj o dostarczanie energii w dwóch postaciach – elektrycznej i cieplnej. Przemysł energetyczny można z kolei podzielić na dwie części.

Na pierwszą z nich składają się elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie – są to fabryki, w których energię pierwotną przetwarza się w inną, bardziej użyteczną postać. Druga część to energetyczna sieć przesyłowa.

Niestety, energetyka jest tą częścią gospodarki, która najbardziej szkodzi środowisku naturalnemu, a przez to również naszemu zdrowiu. W dzisiejszych czasach przykłada się dużą wagę do tego, żeby to szkodliwe działanie zminimalizować.

Najwięcej w tej materii mają do powiedzenia państwa, a także organizacje międzynarodowe, takie jak chociażby Unia Europejska.

fotowoltaika dla rolników