Dywersyfikacja źródeł energii

Są na świecie państwa, które są niemal samowystarczalne pod względem energii. Większość krajów musi jednak, w mniejszym lub większym stopniu, posiłkować się zewnętrznymi źródłami energii.

Tak jest na przykład w Polsce, które z własnych zasobów potrafi zaspokoić jedynie zapotrzebowanie gospodarstw domowych. Ważne jest to, żeby nie być uzależnionym tylko od jednego źródła energii.

www.oik-radocza.pl

Ma to istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli na przykład bazowalibyśmy tylko na tym, co kupimy od Rosji, to ta mogłaby realnie wpływać na naszą politykę, poprzez zwiększanie cen czy też nawet czasowe blokowanie dostaw.

Na szczęście, Polska jest dość bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o energetykę, bo ma kilku różnych dostawców. Niestety, wiele krajów, które posiadają spore złoża surowców energetycznych, to kraje niestabilne politycznie.

Dlatego też tak często występują wahania ich cen. Jeśli na przykład na Bliskim Wschodzie wybuchnie jakiś konflikt zbrojny, to automatycznie odczuwa to cała gospodarka światowa.