Co trzeba wiedzieć o gazie ziemnym?

Gaz ziemny jest mieszanką pary oraz kilku gazów, naturalnie występuje w skorupie ziemskiej. Wydobywa go się ze złóż, a sam proces wydobycia nie różni się zbytnio od innych mu podobnych.

Złoża gazu ziemnego bardzo często występują w sąsiedztwie złóż ropy naftowej, jednak niekoniecznie. Zdarza się bowiem, że gaz ziemny występuje w złożach czysto gazowych, które są jego naturalnymi zbiornikami.

Aktualnie stosuje się kilka metod wydobywania gazu ziemnego. Dobór tej odpowiedniej jest uzależniony w głównej mierze od charakteru samego złoża.

Najczęściej jednak gaz ziemny wydobywa się poprzez odwierty w ziemi. Gaz ziemny poddaje się także procesowi przetwarzania.

Wzbogaca się w nim jego skład, poprawia wartość energetyczną, dodaje lub usuwa konkretne związki chemiczne. Gaz ziemny transportuje się przy użyciu gazociągów.

Mówiąc o gazie ziemnym warto też wspomnieć o procesie nawaniania, w którym gaz ziemny, naturalnie bezwonny, uzyskuje swój specyficzny i bardzo charakterystyczny zapach. Dzięki temu człowiek jest w stanie go wyczuć, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z niego.

https://ekodel.com/ obsługa logistyczna sklepów internetowych